Search by form number, name or subject:

Form Title Purpose
MV-82BCH 船舶注册产权登记申请表

用于船舶登记。关于机动船登记的信息,请参阅 “休闲娱乐交通工具 ”页 的“船舶” 内容。下载表格前请参阅识别要求。您可以在线进行 船舶登记更新。

MV-82BF Demande d’immatriculation ou de titre de propriété d’un bateau

Permet d’immatriculer un bateau. Pour en savoir plus sur l’immatriculation des bateaux motorisés, consultez la section « Bateaux » sur la page Transport de loisirs. Consultez la section « Critères d’immatriculation » avant de télécharger le formulaire. Vous pouvez renouveler l’immatriculation d’un bateau en ligne.

MV-82BFC TIT BATO/APLIKASYON POU ANREJISTREMAN

Itilize l pou anrejistre yon bato. Gade "Bato" sou paj Transpòtasyon Lwazi pou jwenn enfòmasyon sou enskripsyon bato motè. Gade Kondisyon pou Idantifikasyon anvan ou telechaje fòm lan. Ou ka renouvle yon enskripsyon bato sou entènèt.

MV-82BGR Καταχώριση/Αίτηση Τίτλου Ιδιοκτησίας Σκάφους

Χρησιμοποιείται για την καταχώριση ενός σκάφους. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκάφη» στη σελίδα «Μέσα μεταφοράς για αναψυχή» για πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση μηχανοκίνητων σκαφών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απαιτήσεις ταυτοποίησης» πριν από τη λήψη της φόρμας. Μπορείτε να ανανεώσετε μια καταχώριση σκάφους ηλεκτρονικά.

MV-82BI Richiesta di registrazione/certificato di proprietà di un’imbarcazione

Utilizzata per la registrazione di un’imbarcazione. Consultare la sezione “Boats” (imbarcazioni) alla pagina Recreational Transportation (Mezzi di trasporto per il tempo libero) per maggiori informazioni sulla registrazione delle imbarcazioni a motore. Consultare i requisiti di identificazione prima di scaricare il modulo. È possibile rinnovare la registrazione di un’imbarcazione online.

MV-82BJA ボート登記済証/権利書申請書

ボートを登記するために使用されます。発動機船の登記については、レクリエーション輸送ページの「ボート」を参照してください。書類をダウンロードする前に、本人確認要件を参照してください。ボートの登記済証はオンラインで更新できます。

MV-82BK 선박 등록/소유권 신청

선박 등록에 사용. 동력선 등록에 대한 정보는 레크리에이션 운송 페이지에 나와 있는 “보트”를 참조하십시오. ID 요건을 확인한 후 양식을 다운로드하십시오. 선박 등록은 온라인으로도 갱신할 수 있습니다.

MV-82BP Wniosek o rejestrację / wydanie świadectwa własności łodzi

Służy do rejestracji łodzi. Informacje na temat rejestracji motorowych pojazdów wodnych można znaleźć na stronie na temat rekreacyjnych środków transportu (Recreational Transportation) w sekcji poświęconej łodziom (Boats). Przed pobraniem wniosku prosimy zapoznać się z wymogami identyfikacyjnymi. Rejestrację łodzi można przedłużyć online.

MV-82BPT Pedido de Registo/Título de propriedade de embarcação

Utilizado para registar uma embarcação. Ver "Barcos" (Embarcações), na página Recreational Transportation (Transporte Recreativo), para obter informações sobre o registo de embarcações motorizadas. Consultar os Identification Requirements (Requisitos de identificação) antes de descarregar o formulário. É possível fazer a renovação do registo de uma embarcação online.

MV-82BR ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ СУДНА / ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Используется для регистрации судна. Информация о регистрации моторных судов находится в разделе «Суда» на странице «Рекреационный транспорт». Перед скачиванием формы изучите «Требования к идентификации». Продлить регистрацию судна можно онлайн.

MV-82BS SOLICITUD DE REGISTRO/TÍTULO DE EMBARCACIÓN

Se usa para registrar una embarcación. Consulte “Embarcaciones” en la página de Transportes Recreativos para ver información sobre el registro de embarcaciones motorizadas. Consulte los requisitos de identificación antes de descargar el formulario. Puede renovar el registro de una embarcación por internet.

MV-82BU بوٹ رجسٹریشن/ ٹائٹل کی درخواست

بوٹ کی رجسٹریشن کرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ موٹر والے پانی جہاز کی رجسٹریشن کے بارے میں معلومات کے لیے تفریحی نقل و حمل کے صفحہ پر "بوٹس" دیکھیں۔ فارم ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے شناخت کے تقاضے دیکھیں۔ آپ آن لائن بوٹ کی رجسٹریشن کی تجدید کرا سکتے ہیں۔

 

MV-82BY שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע

.באנוצט צו רעגיסטרירן א שיף זעט "שיפן" אויף די רעקריעשענאל טראנספארטעישן בלאט פאר אינפארמאציע וועגן מאטאריזירטע וועסעל רעגיסטראציע. זע אידענטיפיקאציע פאדערונגען פארן דאונלאוד'ן דעם פארם. איר קענט באנייען א שיף רעגיסטראציע אנליין

MV-82CH 车辆登记/产权登记申请表

用于登记车辆、续期车辆登记、修改或申请车辆登记证件复本。请确保下载以下 表 MV-82.1。

您可以在线续期登记或者订购更换登记证件。

MV-82D Application for Duplicate Registration

Apply for a duplicate registration.

MV-82DEAL Vehicle Registration / Title Application for Dealer Sales

Used by dealers to register vehicles, renew vehicle registration, amend or request duplicate vehicle registration. Be sure to review the checklist on Page 2 of the MV-82 or download instruction form MV-82.1 for additional information.

You can renew your registration or order a replacement registration online.

MV-82F Demande d’immatriculation ou de titre de propriété d’un véhicule

À utiliser pour l’immatriculation d’un véhicule, le renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule, pourla modification ou la demande d’un duplicata de l’immatriculation d’un véhicule. Veillez à télécharger la fiche d’instructions MV-82.1, que vous trouverez ci-dessous. Vous pouvez renouveler votre immatriculation ou demander le remplacement d’une immatriculation en ligne. 

MV-82FC Anrejistreman Veyikil/Aplikasyon pou Tit

Sèvi ak li pou anrejistre veyikil, renouvle anrejistreman machin, modifye oswa mande diplikata (doub) anrejistreman veyikil la. Asire w ou telechaje fòm MV-82.1, w ap jwenn anba a.

Ou ka renouvle anrejistreman ou a oswa kòmande yon anrejistreman ranplasman sou entènèt.

MV-82GR Αίτηση Καταχώρισης/Απόκτησης Τίτλου Οχήματος

Χρησιμοποιήστε την για να καταχωρίσετε οχήματα, να ανανεώσετε την καταχώριση οχήματος, να τροποποιήσετε ή να ζητήσετε αντίγραφο καταχώρισης οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει το έντυπο οδηγιών MV-82.1, το οποίο βρίσκεται παρακάτω. Μπορείτε να ανανεώσετε την καταχώρισή σας ή να ζητήσετε μια αντικατάσταση καταχώρισης ηλεκτρονικά.

MV-82I Richiesta di registrazione/certificato di proprietà di un veicolo

Da utilizzare per registrare, rinnovare la registrazione, modificare o richiedere una copia della registrazione del veicolo. È necessario scaricare il modulo di istruzioni MV-82.1 riportato di seguito. È possibile rinnovare la propria registrazione o richiedere una registrazione sostitutiva online. 

MV-82ITP In-Transit Permit/Title Application

Use to apply for an in-transit permit to transport a vehicle to the location within or outside NYS where it will be registered. See more information on the  In-transit vehicle permit.

MV-82ITPA طلب تصريح عبور/سند ملكية

.يُستخدم لتقديم طلب للحصول على تصريح عبور لنقل مركبة إلى الموقع داخل ولاية نيويورك أو خارجها حيث سيتم تسجيلها. اطلع على مزيد من المعلومات حول تصريح عبور المركبا

MV-82ITPAL Aplikim për leje/pronësi automjeti tranzit

Përdoret për të aplikuar për një leje tranzit për të transportuar një automjet në një vendndodhje brenda ose jashtë NYS ku më pas do të regjistrohet. Shihni më shumë informacion lidhur lejen e automjetit tranzit.

MV-82ITPB ইন-ট্রানজিট অনুমতিপত্র / শিরোনাম আবেদনপত্র

ইন-ট্রানজিট অনুমতিপত্রের আবেদন করার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন একটি যানবাহনের জন্য যেটিকে এনওয়াইএস এর মধ্যে অথবা বাইরে কোন একটি স্থানে নিয়ে যেতে হবে যেখানে এটিকে রেজিস্টার করা হবে। ইন-ট্রানজিট গাড়ির অনুমতিপত্রে আরও তথ্য দেখুন

MV-82ITPCH 过境许可产权登记申请表

用于申领在途许可,以便将车辆运至纽约州内或外的注册地点。查看关于车辆在途许可的更多信息。

Pages