Search by form number, name or subject:

Form Title Purpose
MV-82BU بوٹ رجسٹریشن/ ٹائٹل کی درخواست

بوٹ کی رجسٹریشن کرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ موٹر والے پانی جہاز کی رجسٹریشن کے بارے میں معلومات کے لیے تفریحی نقل و حمل کے صفحہ پر "بوٹس" دیکھیں۔ فارم ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے شناخت کے تقاضے دیکھیں۔ آپ آن لائن بوٹ کی رجسٹریشن کی تجدید کرا سکتے ہیں۔

 

MV-82BY שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע

.באנוצט צו רעגיסטרירן א שיף זעט "שיפן" אויף די רעקריעשענאל טראנספארטעישן בלאט פאר אינפארמאציע וועגן מאטאריזירטע וועסעל רעגיסטראציע. זע אידענטיפיקאציע פאדערונגען פארן דאונלאוד'ן דעם פארם. איר קענט באנייען א שיף רעגיסטראציע אנליין

MV-82ITP In-Transit Permit/Title Application

Use to apply for an in-transit permit to transport a vehicle to the location within or outside NYS where it will be registered. See more information on the  In-transit vehicle permit.

MV-82ITPA طلب تصريح عبور/سند ملكية

.يُستخدم لتقديم طلب للحصول على تصريح عبور لنقل مركبة إلى الموقع داخل ولاية نيويورك أو خارجها حيث سيتم تسجيلها. اطلع على مزيد من المعلومات حول تصريح عبور المركبا

MV-82ITPAL Aplikim për leje/pronësi automjeti tranzit

Përdoret për të aplikuar për një leje tranzit për të transportuar një automjet në një vendndodhje brenda ose jashtë NYS ku më pas do të regjistrohet. Shihni më shumë informacion lidhur lejen e automjetit tranzit.

MV-82ITPB ইন-ট্রানজিট অনুমতিপত্র / শিরোনাম আবেদনপত্র

ইন-ট্রানজিট অনুমতিপত্রের আবেদন করার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন একটি যানবাহনের জন্য যেটিকে এনওয়াইএস এর মধ্যে অথবা বাইরে কোন একটি স্থানে নিয়ে যেতে হবে যেখানে এটিকে রেজিস্টার করা হবে। ইন-ট্রানজিট গাড়ির অনুমতিপত্রে আরও তথ্য দেখুন

MV-82ITPCH 过境许可产权登记申请表

用于申领在途许可,以便将车辆运至纽约州内或外的注册地点。查看关于车辆在途许可的更多信息。

MV-82ITPF Demande de permis/carte grise pour un véhicule en transit

À utiliser pour demander un permis de transit afin de transporter un véhicule jusqu’à l’endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État de New York, où il sera immatriculé. Voir plus d’informations sur le permis de circulation des véhicules en transit.

MV-82ITPFC Pèmi Transzit / Aplikasyon Papye Machin

Itilize pou aplike pou yon pèmi transpò piblik pou transpòte yon otomobil nan lokalite a oswa deyò Eta Nouyòk kote li pral anrejistre. Wè plis enfòmasyon sou pèmi otomobil Transpò.

MV-82ITPGR Αίτηση Άδειας Διαμετακόμισης/Τίτλου Ιδιοκτησίας

Χρησιμοποιείται για υποβολή αίτησης για άδεια διαμετακόμισης για τη μεταφορά ενός οχήματος στην τοποθεσία εντός ή εκτός της Πολιτείας της Νέας Υόρκης όπου θα καταχωρηθεί. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην Άδεια διαμετακόμισης οχήματος.

MV-82ITPI Richiesta di Permesso/Certificato di Transito

Richiesta di Permesso/Certificato di Transito

MV-82ITPJA 輸送中許可証/タイトル申請書

車両を登録するNY州内外の場所まで輸送するための輸送中許可証を申請する際に使用しま す。輸送中許可証に関する情報はこちらをご覧ください。

MV-82ITPK 수송 허가/제목 신청서

차량을 등록할 뉴욕 시내 또는 시외의 장소로 차량을 수송할 수 있는 수송 허가를 신청할 때 사용합니다. 차량 수송 허가에 대한 자세한 내용을 참조하십시오.

MV-82ITPP Wniosek o zezwolenie na przewóz / świadectwo własności

Wniosek o zezwolenie na przewóz pojazdu na terenie stanu Nowy Jork lub do miejsca poza stanem Nowy Jork w celu dokonania rejestracji. Zobacz więcej informacji na temat zezwolenia na przewóz pojazdu.

MV-82ITPPT Solicitação de licença de trânsito/título de propriedade

Utilize para solicitar uma licença de trânsito para transportar um veículo para o local dentro ou fora do Estado de Nova Iorque onde será registado. Consulte mais informações sobre a licença para veículos em trânsito.

MV-82ITPR ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТРАНЗИТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОгО СРЕДСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТРАНЗИТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОгО СРЕДСТВА

MV-82ITPS Solicitud de título/permiso en tránsito

Úselo para solicitar un permiso en tránsito para transportar un vehículo al lugar en el que será registrado, dentro o fuera del estado de NY. Puede ver más información en el permiso para vehículos en tránsito.

MV-82ITPU ان ٹرانزٹ پرمٹ/ٹائٹل کی درخواست

کے اندر یا اس سے باہر جس مقام پر گاڑی رجسٹرد ہوگی وہاں تک اسے لے جانے کے لیے ان ٹرانزٹ پرمٹ کے لیے درخواست دینے کے لیے استعمال کریں۔ مزيد معلومات ان ٹرانزٹ گاڑی کے پرمٹ پر دیکھیں۔ NYS

MV-82ITPY אין-טראנזיט פערמיט/טיטל אפליקאציע

.נוצט זיך צו איינגעבן פאר אן אין-טראנזיט פערמיט צו אריבער פירן די וויהיקל צו די לאקאציע אין אדער אינדרויסן פון ניו יארק סטעיט וואו עס וועט ווערן רעגיסטרירט. זעט מער אינפארמאציע אויף די אין-טראנזיט וויהיקל פערמיט

MV-82PSD Political Subdivision (PDF) Vehicle Registration / Title Application

Vehicle Registration / Title Application for Political Subdivision Vehicles. Use to register a vehicle, change a registration, renew a registration, replace lost or damaged items, transfer plates or get a title only. 

ID-82B পরিচয়েরপ্রমাণপত্রাদি টাইটেল ও রেজিস্ট্রেশনেরজন্য

গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ও টাইটেলের জন্য গ্রহণযোগ্য আইডি ও বয়সের প্রমাণপত্রের তালিকা।  মোবাইল যন্ত্রে সহজে দেখতে NYS গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বা টাইটেলের শংসাপত্রের জন্য পরিচিতি ও বয়সের প্রমাণপত্র দেখুন। MV-82 ও MV-82.1 ফর্মগুলিও দেখুন।

ID-82K 등록 및 권리 인증용 신원 증명서

차량 등록 및 권리 인증 신청서에 대해 허용되는 ID 및 생년월일 증명서를 나열합니다.  모바일 기기에서 보다 쉽게 보려면 NYS 차량 등록 또는 권리 인증서에 대한 신원 및 생년월일 증명서를 참조하십시오. MV-82 및 MV-82.1 양식도 참조하십시오.

ID-82R УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Форма перечисляет документы для подтверждения личности и даты рождения, принимаемые в рамках процедур регистрации автомобиля и установления права собственности.  Для более удобного просмотра на мобильном устройстве, см. «Подтверждение личности и даты рождения для регистрации автомобиля в штате Нью-Йорк или для сертификата собственника». См. также формы MV-82 и MV-82.1.

ID-82P Dowody tożsamości do dokumentów rejestracyjnych i świadectwa własności

Zawiera listę dokumentów potwierdzających tożsamość i datę urodzenia akceptowanych wraz z wnioskiem o wydanie dokumentów rejestracyjnych i świadectwa własności pojazdu. W celu łatwiejszego przeglądania treści na urządzeniu mobilnym, patrz Dokumenty potwierdzające tożsamość i datę urodzenia wymagane w celu uzyskania dokumentów rejestracyjnych i świadectw własności pojazdów w stanie Nowy Jork. Patrz również formularze MV-82 i MV-82.1.

ID-82 ID-82 Proofs of Identity for Registration and Title

Lists proofs of ID and date of birth accepted for vehicle registration and title applications.  For easier viewing on a mobile device, see Proofs of identity and date of birth for NYS vehicle registrations or title certificates.

See also forms MV-82 and MV-82.1

Pages