Ελληνικά (Greek)

Καλέστε μας για δωρεάν υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης:

1-518-486-9786

Η πολιτική της πολιτείας της Νέας Υόρκης προσφέρει γλωσσική υποστήριξη σε δημόσιες υπηρεσίες και προγράμματα. Εάν πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες διερμηνείας που λάβατε δεν ήταν επαρκείς ή εάν δεν σας παραχωρήθηκε ένα έγγραφο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε μεταφρασμένη έκδοση, ζητήστε ένα έντυπο καταγγελίας για να υποβάλετε τα σχόλιά σας. Μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Έντυπα στα ελληνικά
ΈντυποΤίτλος
Στα ελληνικά – AA-53.2GR (PDF)

Δήλωση αντί προσωπικής παράστασης

Στα ελληνικά – AA-FDRGR (PDF)ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΝΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Στα ελληνικά – CDL-10INTROGR (PDF)Εγχειρίδιο Επαγγελματία Οδηγού (CDL-10) - Εισαγωγή
Στα ελληνικά – ID-44GR (PDF)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΓΙΑ: Άδεια εκπαιδευόμενου οδηγού, Άδεια οδήγησης, Δελτίο ταυτότητας μη οδηγού

Στα ελληνικά – ID-82GR (PDF)

Αποδεικτικά Ταυτότητας για Καταχώριση και Απόκτηση Τίτλου  

Στα ελληνικά – MV-15CGR (PDF)Αίτημα για Πληροφορίες Μητρώου Οδήγησης
Στα ελληνικά – MV-44GR (PDF)

Αίτηση για Άδεια εκπαιδευόμενου οδηγού, Άδεια οδήγησης ή Δελτίο ταυτότητας μη οδηγού

Στα ελληνικά – MV-44NCGR (PDF)

Αίτηση αλλαγής ονόματος ΜΟΝΟ για Βασική άδεια εκπαιδευόμενου οδηγού, άδεια οδήγησης ή δελτίο ταυτότητας μη οδηγού

Στα ελληνικά – MV-44.5GR (PDF)

Ομοσπονδιακές Απαιτήσεις για Αιτούντες Επαγγελματικής Άδειας Οδήγησης (CDL).

Στα ελληνικά – MV-45GR (PDF)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Στα ελληνικά – MV-82BGR (PDF)Καταχώριση/Αίτηση Τίτλου Ιδιοκτησίας Σκάφους
Στα ελληνικά – MV-82GR (PDF)Αίτηση Καταχώρισης/Απόκτησης Τίτλου Οχήματος
Στα ελληνικά – MV-82ITPGR (PDF)Αίτηση Άδειας Διαμετακόμισης/Τίτλου Ιδιοκτησίας
Στα ελληνικά – MV-82.1BGR (PDF)Καταχώριση/απόκτηση τίτλου σκάφους στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης
Στα ελληνικά – MV-82.1GR (PDF)Έκδοση Άδειας/Απόκτηση Τίτλου Οχήματος στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης
Στα ελληνικά – MV-232GR (PDF)Αλλαγή διεύθυνσης
Στα ελληνικά – MV-262GR (PDF)Βεβαίωση για οδήγηση υπό εποπτεία
Στα ελληνικά – MV-263GR (PDF)Διαδικτυακη Εξεταση Άδειασ Κυκλοφοριασ Πιστοποιηση Γονεα/Κηδεμονα
Στα ελληνικά – MV-264GR (PDF)Βεβαίωση online εξέτασης άδειας οδήγησης για αιτούντες άνω των 18 ετών
Στα ελληνικά – MV-500HGR (PDF)

Σημαντικές πληροφορίες για τις άδειες οδήγησης εκπαιδευόμενων οδηγών

Στα ελληνικά – MV-664.1GR (PDF)

Αίτηση για πινακίδες κυκλοφορίας ή για άδειες στάθμευσης για άτομα με σοβαρές αναπηρίες

Στα ελληνικά – MV-902GR (PDF)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στα ελληνικά – NSS-1AGR (PDF)

Ένορκη κατάθεση δήλωσης μη ύπαρξης Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης

Στα ελληνικά – PA-10GR (PDF)

Παραίτηση από το δικαίωμα σε δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας