Polski (Polish)

 Zadzwoń, aby uzyskać bezpłatne usługi tłumaczeniowe:

1-518-486-9786

Zgodnie z przepisami stanu Nowy Jork, w ramach usług i programów publicznych oferowane są usługi tłumaczeniowe. Jeśli uważasz, że nie uzyskałeś(-aś) odpowiednich usług tłumaczeniowych lub nie otrzymałeś(-aś) dokumentu dostępnego w przetłumaczonej wersji, poproś o formularz zażalenia, aby przekazać nam swoją opinię. Formularz można wydrukować, korzystając z poniższego łącza. 

Formularze w języku polskim
FormularzTytul
W j. polskim  — AA-53.2P (PDF)

Oświadczenie w miejsce osobistego stawienia się

W j. polskim  — AA-FDRP (PDF)Złożenie Informacji Finansowych W Celuustalenia Planu Płatności
W j. polskim  — CDL-10INTROP (PDF)

Podręcznik dla kierowców pojazdów użytkowych (CDL-10) Wstęp

W j. polskim  — ID-44P (PDF)

Jak się ubiegać o nowojorskie zezwolenie dla osoby uczącej się jazdy, prawo jazdy lub dokument tożsamości dla osoby niebędącej kierowcą

W j. polskim  — ID-82P (PDF)

Dowody tożsamości do dokumentów rejestracyjnych i świadectwa własności 

W j. polskim  — MV-15CP (PDF)Wniosek o udzielenie informacji z rejestru kierowców
W j. polskim  — MV-44P (PDF)WNIOSEK O POZWOLENIE, PRAWO JAZDY LUB DOKUMENT TOŻSAMOŚCI BEZ PRAWA JAZDY
W j. polskim  — MV-44NCP (PDF)Wniosek o zmianę imienia i nazwiska TYLKO na standardowym pozwoleniu, prawie jazdy lub dokumencie tożsamości osoby niebędącej kierowcą
W j. polskim  — MV-44.5P (PDF)

Wymogi federalne dla osób ubiegających się o komercyjne prawo jazdy (Commercial Driver License, CDL)

W j. polskim  — MV-45P (PDF)

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I/LUB MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA

W j. polskim  — MV-82P (PDF)

Wniosek o rejestrację / wydanie świadectwa własności pojazdu 

W j. polskim  — MV-82.1BP (PDF)

Nadanie numeru rejestracyjnego/wydanie świadectwa własności łodzi w stanie Nowy Jork

W j. polskim  — MV-82.1PO (PDF)

Rejestracja / wydanie świadectwa własności pojazdu w stanie Nowy Jork

W j. polskim  — MV-82BP (PDF)Wniosek o rejestrację / wydanie świadectwa własności łodzi
W j. polskim  — MV-82ITPP (PDF)

Wniosek o zezwolenie na przewóz / świadectwo własności

W j. polskim  — MV-232P (PDF)Zmiana adresu
W j. polskim  — MV-262P (PDF)

Zaświadczenie o prowadzeniu pojazdu pod nadzorem

W j. polskim  — MV-263P (PDF)

Test na zezwolenie online Oświadczenie rodzica/opiekuna

W j. polskim  — MV-264P (PDF)Poświadczenie w związku z testem na zezwolenie online dla wnioskodawców, którzy ukończyli 18 lat
W j. polskim  — MV-500HP (PDF)Ważne informacje o zezwoleniach dla osób uczących się
W j. polskim  — MV-664.1P (PDF)Wniosek o tablice rejestracyjne lub pozwolenie na parkowanie dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
W j. polskim  — MV-902P (PDF)Wniosek o wydanie duplikatu łwiadectwa własności
W j. polskim  — NSS-1AP (PDF)Oświadczenie o braku numeru ubezpieczenia społecznego
W j. polskim  — PA-7P (PDF)Formularz skargi na trudności z dostępem do usług w innym języku
W j. polskim  — PA-10P (PDF)Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do bezpłatnych usług tłumaczeniowych
W j. polskim  — RT-3P (PDF)Umów termin egzaminu praktycznego na prawo jazdy przez telefon lub internet