Polski (Polish)

 Zadzwoń, aby uzyskać bezpłatne usługi tłumaczeniowe:

1-518-486-9786

Zgodnie z przepisami stanu Nowy Jork, w ramach usług i programów publicznych oferowane są usługi tłumaczeniowe. Jeśli uważasz, że nie uzyskałeś(-aś) odpowiednich usług tłumaczeniowych lub nie otrzymałeś(-aś) dokumentu dostępnego w przetłumaczonej wersji, poproś o formularz zażalenia, aby przekazać nam swoją opinię. Formularz można wydrukować, korzystając z poniższego łącza. 

Formularze w języku polskim
FormularzTytul
W j. polskim  — AA-FDRP (PDF)Złożenie Informacji Finansowych W Celuustalenia Planu Płatności
W j. polskim  — PA-7P (PDF)

Formularz skargi na trudności z dostępem do usług w innym języku

W j. polskim  — MV-44P (PDF)WNIOSEK O POZWOLENIE, PRAWO JAZDY LUB DOKUMENT TOŻSAMOŚCI BEZ PRAWA JAZDY
W j. polskim  — MV-44NCP (PDF)Wniosek o zmianę imienia i nazwiska TYLKO na standardowym pozwoleniu, prawie jazdy lub dokumencie tożsamości osoby niebędącej kierowcą
W j. polskim  — MV-82BP (PDF)Wniosek o rejestrację / wydanie świadectwa własności łodzi
W j. polskim  — MV-232P (PDF)Zmiana adresu
W j. polskim  — MV-500HP (PDF)Ważne informacje o zezwoleniach dla osób uczących się
W j. polskim  — RT-3P (PDF)Umów termin egzaminu praktycznego na prawo jazdy przez telefon lub internet