Shqip (Albanian)

Na telefononi për shërbime falas të ndihmës gjuhësore:

1-518-486-9786

Politikat e shtetit të Nju Jorkut ofrojnë ndihmë gjuhësore gjatë shërbimeve dhe programeve publike. Nëse mendoni se nuk keni marrë shërbime të përshtatshme përkthimi, ose nëse ju është mohuar një dokument për të cilin ekziston tashmë versioni i përkthyer, kërkoni të plotësoni formularin tonë të ankesës për të dhënë komentet tuaja. Mund ta printoni formularin nga linku i mëposhtëm. 

Formularët në shqip
FormularëtTitulli
Në shqip – CDL-10INTROAL (PDF)Manuali i Drejtuesit të Automjetit Tregtar (CDL-10) - Hyrje
Në shqip – ID-82AL (PDF)

Dëshmitë e identitetit për regjistrimin dhe pronësinë

Në shqip – MV-15CAL (PDF)Kërkesë për informacion rreth precedentëve të drejtimit të automjetit
Në shqip – MV-82BAL (PDF)Aplikim për regjistrimin/pronësinë e varkës 
Në shqip – MV-82ITPAL (PDF)Aplikim për leje/pronësi automjeti tranzit
Në shqip – MV-82.1BAL (PDF)Regjistrimi/titullin e pronësisë së një varke në shtetin e Nju Jorkut
Në shqip – MV-262AL (PDF)Vërtetim për drejtimin e mbikëqyrur të automjetit
Në shqip – MV-263AL (PDF)Vërtetimi nga prindi/kujdestari për provimin në internet për pajisjen me leje drejtimi
Në shqip – MV-264AL (PDF)Vërtetim për provimin online të lejes së drejtimit për aplikantët 18 vjeç e lart